Bàner

Medi ambient

A Mas Carboneres, som respectuosos amb el medi ambient.
Conscients que l’actual ritme de consum de combustibles fòssils no és sostenible, apostem per fer de la nostra casa, una casa sostenible, on el confort no estigui renyit amb un ús racional i acurat dels recursos naturals. És per això quem durant el procés de restauració de la casa vam tenir en compte els següents aspectes:

           
 

 

Panells solars


Tot i que la caldera principal és de gasoil, pràcticament escalfem el 90% de l’aigua sanitaria mitjançant 5 panells solars tèrmics, i un acumulador d’aigua de 500 l òptimament gestionats per una centraleta electrònica.
   
           
 

 

Recuperador de calor


Fem un ús racional de la biomassa: gaudim d’una llar de foc amb recuperador de calor amb turbina d’aire. Això fa que: si en una llar de foc oberta tradicional tan sols aprofitem el 30 % de les calories de la biomassa i el 70 % se’ns en va per la xemeneia, d’aquesta manera podem invertir els termes i aprofitar el 70 % de les calories per escalfar-nos, llançant-ne tan sols el 30 % per la xemeneia.
   
           
 

 

Aïllaments


Tant la teulada com les parets originals estan aïllades amb una capa de 4-5 cm de projectat d’espuma de poliuretà d’alta densitat i tapades amb un contraenvà. Així mateix, totes les finestres són de fusta massissa i estan aïllades amb doble vidre amb càmara d'aire a l'interior.
   
           
 

 

Llums de baix consum


Dels vuitanta punts de llum que hi ha en total a Mas Carboneres, tan sols 7 són bombetes d'incandescència; els setnta dos restants, són bombetes de tub fluorescent amb una eficiència energètica de tipus A, que implica una reducció del consum en un n 80 %, sense que l'eficiència lumínica en surt ressentida.
   
           
 

 

Depurador d'aigües


Al no estar connectada a la xarxa de clavegueram municipal, la casa diposa d’un sistema propi de depuració d’aigües, consistent en una fossa de decantació tipus Imhoff seguida d’un filtre biològic i finalment un filtre verd. D’aquest manera, les aigües resultants compleixen amb la normativa d’abocament a llera pública.